ภาพกิจกรรม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2019

        พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ได้รับรางวัล “Museum Thailand Awards 2019” จาก สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ในประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2019 ซึ่งมาจากคะแนนความนิยมของประชาชนผู้เข้าใช้บริการ ในเว็บไซต์มิวเซียมไทย

        ในโอกาสนี้ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ขึ้นรับรางวัลดังกล่าว โดยมี นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัล ณ ห้องประชุม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ

29 ส.ค. 2562
Share :