ภาพกิจกรรม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปาฐกถาพิเศษในโอกาสครบรอบ 14 ปี นสพ.อปท.นิวส์

     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ธรรมาภิบาลท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในโอกาสครบรอบ 14 ปี วันก่อตั้ง หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์

     ทั้งนี้ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในการมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ชุมชน และรับมอบของที่ระลึกจาก คุณชาญวิทยา ชัยกูล บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ โดยภายในงานมี ดร.กำพล มหานุกูล ประธานบริหาร นสพ.อปท.นิวส์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

28 ส.ค. 2562
Share :