ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

           วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 พนักงานสถาบันพระปกเกล้า น ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ อาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนภิเษก กรุงเทพฯ

25 พ.ย. 2561
Share :