ภาพกิจกรรม

สมาคมสถาบันพระปกเกล้าจัดงานแถลงข่าว “พระปกเกล้าเกมส์ ครั้งที่ 3”

          เมื่อวันที่ 27 พ.ย.61 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า จัดงานแถลงข่าวพระปกเกล้าเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ ห้องสุโขทัยธรรมาราชา สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยกำหนดจัดการแข่งขัน “กีฬาพระปกเกล้าเกมส์ ครั้งที่ 3” ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

          นายวิเชียร ชุบไธสง (นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า) ในฐานะประธานการจัดงานกีฬาพระปกเกล้าเกมส์ ครั้งที่ 3 กล่าวว่า การจัด “กีฬาพระปกเกล้าเกมส์”มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นปัจจุบัน ศิษย์เก่า รวมทั้งผู้บริหาร และคณาจารย์ของสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสามัคคีโดยใช้การกีฬาเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในเครือข่ายของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าทุกรุ่น ทุกหลักสูตร

         นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ (นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวว่า สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม“กีฬาพระปกเกล้าเกมส์”ครั้งที่ 3 โดยส่วนใหญ่กำหนดจัดในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี และในปีนี้ส่วนของกิจกรรมกีฬาจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กีฬากอล์ฟ ซึ่งจัดในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟ บางไทร คันทรี คลับ จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนกิจกรรมกีฬาพระปกเกล้าเกมส์ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 จะเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ จากนั้น นายวิเชียร ชุบไธสง จับฉลากสายการแข่งขันกีฬาของแต่ละสี นอกจากการแข่งขันกีฬาแล้วยังมีการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ และประกวดกองเชียร์ด้วย จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าทุกรุ่นทุกหลักสูตร และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

27 พ.ย. 2561
Share :