ภาพกิจกรรม

กิจกรรมศึกษาดูงานและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 11

      เมื่อวันที่ 20-23 มิ.ย.62 ที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 11 ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งกิจกรรมในวันแรกเป็นการศึกษาดูงาน บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รวมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเด็น “การบริหารจัดการส่งสินค้า” จากนั้น เป็นกิจกรรมการนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม โดยมี นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) และคณะกรรมการหลักสูตร รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำต่อการนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่มฯ ทั้งนี้ ในวันสุดท้ายของกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย (อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง) บรรยายพิเศษ และมอบรางวัลให้กับนักศึกษาต้นแบบ รวมทั้งให้โอวาทในพิธีปิดการศึกษาด้วย

23 มิ.ย. 2562
Share :