ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในโอกาสครบรอบ 56 ปี

      วันที่ 23 พ.ค.62 สถาบันพระปกเกล้า นำโดย นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการและคณะ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครบรอบ 56 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งมี นายภุชพงศ์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ

      ทั้งนี้ สถาบันฯ ร่วมบริจาคกับมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสนี้ด้วย ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 

23 พ.ค. 2562
Share :