ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8

      ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับและแนะนำหลักสูตรฯ ก่อนนำนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมพิธีเปิดหลักสูตรรับฟังบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ในหัวข้อ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปกครองท้องถิ่น ก่อนเดินทางไปทำกิจกรรม ณ โรงแรมโรยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562

14 ก.พ. 2562
Share :