ภาพกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ 18 ปี

เมื่อ 12 ก.ค.2562 เวลา 09.00 น. นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พร้อมด้วยพนักงานสถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีแก่องค์กร กสม. เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาองค์กร กสม. ปีที่ 18 และร่วมมอบเงินบริจาคเข้ามูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักงาน กสม. รับมอบเงินบริจาค ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

12 ก.ค. 2562
Share :