ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เข้าพบ นายโภคิน พลกุล

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยนางสาว สุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และตัวแทนพนักงานของสถาบัน เข้าพบอวยพรปีใหม่ นายโภคิน พลกุล ในฐานะอดีตประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในโอกาส ต้อนรับปีใหม่ ปี 2562 

15 ม.ค. 2562
Share :