ภาพกิจกรรม

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2

               มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 เปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสในการเข้าถึงการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กับชาวจังหวัดลพบุรี ให้บริการตรวจรักษา-ผ่าตัดโรคยากซับซ้อน 21 คลินิกเฉพาะทางที่มีคิวรอยาวนาน โดยนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ-เอกชน ลงพื้นที่ตรวจรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยโครงการดังกล่าวมีประชาชนมาใช้บริการตรวจรักษามากกว่า 10,000 ราย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ศ.นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี

6 พ.ค. 2561
Share :