ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า 1 ในภาคีเครือข่าย จับมือ 9 พันธมิตร ร่วมขับเคลื่อนวาระเลือกตั้ง 2562

          วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยนักวิชาการของสถาบัน ร่วมจับมือกับ 9 องค์กรพันธมิตร ร่วมงานเปิดไทยพีบีเอสศูนย์อำนวยการวาระเลือกตั้ง 2562 ผลักดันนโยบายสาธารณะ ตั้งเป้าส่งเสียงประชาชนไปไกลกว่าการเลือกตั้ง พร้อมเสวนา “เสียงประชาชน...เปลี่ยนประเทศไทย?” โดย คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ และคุณณัฎฐา โกมลวาทิน ณ ลานไม้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ซึ่งศูนย์อำนวยการวาระเลือกตั้ง 2562 ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสะท้อนภาพกว้างในทุกแง่มุม และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าพร้อมสนับสนุนความร่วมมือด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน

          หน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันพระปกเกล้า สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (PNET) เน็กซ์เทค NexTech สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

11 ธ.ค. 2561
Share :