ภาพกิจกรรม

ประชุมหารือจัดตั้งศูนย์การเมืองภาคพลเมืองเพิ่ม

       วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ฝั่งทิศเหนือ สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ผศ.ทศพล สมพงษ์ ร่วมประชุมหารือผู้ประสานงานจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา บึงกาฬ ปราจีนบุรี และชัยภูมิ ซึ่งวันนี้ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนและชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์ฯ ทั้งนี้ในการประชุมได้มีข้อสรุปและคาดการณ์ว่าจะจัดตั้งศูนย์ฯทั้ง 5 จังหวัดแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ปี62’ แน่นอน

12 ธ.ค. 2561
Share :