ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหาร ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

            เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำคณะผู้บริหารของสถาบัน ลงนามถวายพระพรพร้อมทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประเทศและพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน

12 ส.ค. 2562
Share :