ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักงาน กกต.

      วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล รองเลขาธิการ และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานกกต.ประจำปี 2561โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะผู้บริหารสำนักงาน กกต.ให้การต้อนรับ โดย สถาบันได้ร่วมสมทบทุนบริจาคมูลนิธิรามาธิบดี เนื่องในโอกาสดังกล่าวด้วย

9 มิ.ย. 2561
Share :