ภาพกิจกรรม

งาน VOTER RUN 2019 วิ่งไปโหวต เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับคนรุ่นใหม่

     10 ก.พ. 2562 สถาบันพระปกเกล้า โดยนักศึกษาหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 (ปนป.8) กลุ่มสิงโต จัดงาน VOTER RUN 2019 วิ่งไปโหวต เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับคนรุ่นใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร้อยตำรวจเอกหญิง วฤนธร ตั้งกฤษณะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ศริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชต ชมพูนิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.ภญ.อภิชยาภรณ์ ชุณหเวชสกุล ณ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

การจัดงานวิ่งในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับคนรุ่นใหม่ ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่จะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรก และยังนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ระยะทางการวิ่งทั้งหมด 5 กิโลเมตร ภายในงานมีการใช้ความรู้เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีการจัดทำคูหาจำลองการเลือกตั้งให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจการเลือกตั้ง ซึ่งศิลปิน และดาราจากค่ายต่าง ๆ มารวมวิ่งในฐานะของคนรุ่นใหม่ที่เป็นสื่อนำในการใช้สิทธิของคนรุ่นใหม่ได้อย่างดี

10 ก.พ. 2562
Share :