ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

         วันที่ 9 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานของสถาบันฯ ร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทยเข้าเยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต พร้อมรับชมบูธนิทรรศการต่างๆ ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริ จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้มีความสุข ความรื่นเริง และรำลึกถึงวิถีชีวิตแบบไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชมความวิจิตรงดงามของเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือสุพรรณหงส์ พร้อมการแสดงเห่เรือสุดยิ่งใหญ่ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วม จัดงานดังกล่าว ซึ่งจัดแสดงต่อเนื่องจนถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และ บริเวณสนามเสือป่า กรุงเทพฯ

9 ม.ค. 2562
Share :