ภาพกิจกรรม

ลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

            เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานของสถาบันพระปกเกล้า เชิญแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

8 ต.ค. 2562
Share :