ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี

            วันที่ 7 ส.ค.61 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 พร้อมด้วยนางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และพนักงานสถาบันพระปกเกล้า ถวายความเคารพและวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนกาญจนาภิเษก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

7 ส.ค. 2561
Share :