ภาพกิจกรรม

งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว

            วันที่ 4 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานของสถาบันฯ ร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทยเข้าเยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลาย ความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริ จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้มีความสุข ความรื่นเริง และรำลึกถึงวิถีชีวิตแบบไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วม จัดงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

4 มี.ค. 2561
Share :