ภาพกิจกรรม

เปิดตัวหนังสือนิทาน หนูดี...ทำได้

       สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือนิทาน เรื่อง “หนูดี...ทำได้” และร่วมเสวนาเนื้อหาที่น่าสนใจ นำโดย ผอ.ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง) อ.เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (หรือครูตุ๊บปอง) ผู้เขียนเรื่อง ดำเนินรายการโดย คุณอรอุมา ภูมิบูรณ์ (พนักงานฝึกอบรมฯ สถาบันพระปกเกล้า) ณ เวทีกิจกรรม ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี

       กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการกำกับโครงการ ผู้แทนจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผอ.สุรางค์ คำนึงเนตร (ผอ.โรงเรียนอนุบาลชนานันท์) ครูเบญญาภา (รร.อนุบาลกุ๊กไก่) รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง และประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม อ่านหนังสือทำนองเพลงเกี่ยวข้าว และตัวแทนน้องๆเยาวชน ร่วมอ่านนิทาน เรื่อง “หนูดี...ทำได้”บนเวทีกิจกรรม อีกทั้งกิจกรรมการโชว์ตัวของมาสคอต “หนูดี และหนูเดี๋ยว” และแจกหนังสือนิทานให้กับผู้ร่วมกิจกรรมด้วย

       หนังสือนิทาน“หนูดี...ทำได้”นั้น เกิดขึ้นจากสถาบันพระปกเกล้ามุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนให้เติบโตขึ้น เป็นพลเมืองที่มีความเข้มแข็งและเปี่ยมด้วยคุณธรรม เป็นเป้าหมายหลัก เพื่อบ่มเพาะ “ความมีวินัย”ซึ่งเป็นบทเริ่มต้นแห่งการเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองไทยที่พึงประสงค์ให้กับเด็กระดับปฐมวัย โดยหนังสือดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศต่อไป

6 ต.ค. 2562
Share :