ภาพกิจกรรม

One Day Trip : ย้อนรอยวันวานประชาธิปไตย

         เมื่อวันที่ 1 ส.ค.61 สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า นำคณะนักศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรม One Day Trip : ย้อนรอยวันวานประชาธิปไตยไทย ศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ริมทางรถไฟสามเสน – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร หมวกพิมาย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

         ริมทางรถไฟสามเสน มีความสำคัญสำหรับการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทย เพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ คณะนักศึกษาได้เดินทางออกจากรัฐสภา ไปยังริมทางรถไฟสามเสน โดยศึกษาประวัติศาสตร์จุดแรกคือ “ตำบลนัดพบ” ซึ่งเป็นจุดนัดหมายผู้นำทหารของคณะผู้ก่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตอนเช้ามืดเวลา 05.00 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 จากนั้น ไปสู่จุดที่ 2 “กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์” คือจุดที่คณะราษฎรลวงทหารและยึดคลังอาวุธที่ทันสมัยที่สุดของสยาม และจุดที่ 3 “กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์” กองทหารภายใต้สังกัดพระยาฤทธิอัคเนย์ 1 ใน 4 เสือของคณะราษฎร หลังจากนั้น คณะนักศึกษาได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และรับฟังการบรรยายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับประวัติศาสตร์การเมืองไทย

         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมี "ภารกิจพิเศษ" เพื่อหยิบยื่น "เสรีภาพทางการศึกษา" ให้แก่ลูกชาวบ้าน และเพื่อวางระบบการศึกษา-เผยแพร่ชุดความรู้การปกครองใน "ระบอบใหม่" แก่สังคมอย่างรอบด้าน เป็นศูนย์กลางการชุมนุมของนักศึกษาและประชาชน ก่อนเคลื่อนขบวน 14 ต.ค. 2516 ซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตย แต่จุดเดียวกันนี้ได้กลายสภาพเป็น "ลานประหาร" ในเหตุการณ์ 6 ต.ค. 2519 เคยเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนทุกหย่อมหญ้า ตั้งแต่เป็นฐานขบวนการเสรีไทย, ฐานขบวนการนักศึกษาประชาชน 14 ต.ค. 2516 รวมถึงร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยอีกหลายยุค ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่พยายามเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ด้วยการทำให้ "ธรรมศาสตร์ปลอดการเมือง" แต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ยังเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ เกี่ยวกับประชาธิปไตยไทยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

1 ส.ค. 2561
Share :