ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

   สถาบันพระปกเกล้า นำโดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ,นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า และคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

5 พ.ค. 2562
Share :