ภาพกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตร พขส. รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

       สถาบันพระปกเกล้าจัดการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 3 ณ ประเทศญี่ปุ่น นำโดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และพลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
      การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วมโดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ประสบการณ์การบริการจัดการความขัดแย้งมิติต่างๆ อาทิเช่น 

1.การศึกษาดูงานที่ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติของเมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka Diaster Prevention Center)ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมรับวิกฤตทางธรรมชาติเช่น แผ่นดินไหว หรือพายุไต้ฝุ่น
2.ศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่มหาวิทยาลัยคิวชู (Kyushu University)โดยมีการบรรยายและworkshop ในหัวข้อ Ethnography in Peace Strategy and Conflict Management โดย รองศาสตราจารย์ Shuji IJIMA นักศึกษาได้ลงกระบวนการworkshopเพื่อตั้งคำถามแบบสันติวิธีโดยเฉพาะสำคัญมากในการที่key informantจะให้ข้อมูล
3.การศึกษาดูงานที่ Hiroshima Peace Instuitute เป็นสถาบันสำคัญด้านสันติวิธีตั้งอยู่ใน Hiroshima City University ในการนี้สถาบันและนักศึกษา พขส.3ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นการสื่อสารอย่างสันติด้านพลังงานนิวเตลียร์ของญี่ปุ่นหลังสงครามโลกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นทัศนะที่น่าสนใจในการใช้วิธีการสื่อสารผ่านสื่อและรัฐบาลญี่ปุ่นจะใคร่ครวญความรู้สึกขอวประชาชนก่อนการสื่อสารผ่านสื่อ ซึ่งในsessionนี้ บรรยายโดย Associate Professor Ha,Kyung Jin.
4.นำนักศึกษาชมพิพิธภัณฑ์ที่ระลึกถึงสงครามช่วงที่เมืองHiroshima โดนทิ้งระเบิดปรมาณูช่วงสงครามโลกครั้งที่2จนทำให้ญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงคราม ซึ่งเป็นการนำชมแบบมีVolunteer Guilde ที่มีบรรพบุรุษร่วมสมัยในสงครามได้ถ่ายทอดรายละเอียดในช่วงสมัยสงครามโลกและความปวดร้าวที่ช่วงที่เมืองฮิโรชิม่าได้รับ อันส่งผลการจัดการความทรงจำในอดีตและก้าวข้ามปัจจุบันไปได้อย่างเข้าใจ

6 ธ.ค. 2561
Share :