ภาพกิจกรรม

วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบปีที่ 21

          วันที่ 5 กันยายน 2562 สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบปีที่ 21 โดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี ในภาคเช้าเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดชนะสงคราม อีกทั้ง ภายในงาน คณะผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคมธนาคารฯ และนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง โดยในปีนี้ สถาบันพระปกเกล้าเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยให้การบริการสาธารณสุขมีความพร้อมยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังแรงใจและสามารถดำเนินชีวิต และก้าวขึ้นมาเป็นแรงกำลังสำคัญในการผลักดันและพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคงสืบต่อไป

5 ก.ย. 2562
Share :