ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้ามอบเงิน ให้แก่ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า

          จากกิจกรรมวันสถาปนาพระปกเกล้า ครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้าเป็นสื่อกลางในการส่งต่อกุศล เชิญชวนผู้เข้าร่วมแสดงความยินดี ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนเพื่อปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี นั้น สถาบันรวบรวมเงินบริจาค รวมทั้งสิ้น 167,400 บาท

          ซึ่งในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้น สถาบันพระปกเกล้า โดย นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และพนักงาน ในฐานะผู้แทนของสถาบันพระปกเกล้า เดินทางไปยัง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี เพื่อมอบเงินสมทบทุนจากการรับบริจาคดังกล่าวมอบให้โรงพยาบาล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 167,400 บาท โดยนายแพทย์วินัย บรรจงการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค พร้อมกล่าวขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลที่ทุกท่านได้ทำร่วมกัน

28 พ.ย. 2561
Share :