ภาพกิจกรรม

เวทีอภิปราย การปฏิรูปพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย

           วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดเวทีอภิปราย หัวข้อ “การปฏิรูปพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย” ในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 22 (ปปร.22) โดยได้รับเกียรติจาก นายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์) นายจาตุรนต์ ฉายแสง (แกนนำพรรคเพื่อไทย) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่) ดำเนินรายการโดย นายจตุพร สุวรรณรัตน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก

1 ส.ค. 2561
Share :