เมนูย่อย

CULTURE AND ELECTORAL POLITICS IN SOUTHERN THAILAND

ชื่อเรื่อง - CULTURE AND ELECTORAL POLITICS IN SOUTHERN THAILAND
ผู้แต่ง - Dr.Marc R.Askew
จำนวนหน้า - 256 หน้า
จัดพิมพ์โดย - Ngandee Creation Co.
ราคา - 800 บาท

          วิเคราะห์วัฒนธรรมกับการเมืองของจังหวัดสงขลาประเด็นสำคัญคือ1.การใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมทางการเมืองของจังหวัดสงขลา2.ข้อสังเกตุและแนวทางและวิธีทางการเมืองของจังหวัดสงขลา3.สงขลาในบทภูมิทัศน์ทางการเมืองในภูมิภาค4.สรุป: กายวิภาคของการอ้างอิงที่ Ascandancy Democrat
หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง