หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง : เส้นทางแห่งการสร้างความเข้าใจร่วมกัน

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง : เส้นทางแห่งการสร้างความเข้าใจร่วมกัน

หัวเรื่อง : การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง : เส้นทางแห่งการสร้างความเข้าใจร่วมกัน

ชื่อเรื่อง การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง : เส้นทางแห่งการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
โดย ชลัท ประเทืองรัตนา
       การไกล่เกลี่ยคนกลางเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ คนกลางควรจะใช้ทั้ง 2 แนวทางนี้ ผสมผสานกันในการจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น แน่นอนว่าการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว การใช้วิธีการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางสำเร็จในที่หนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าจะใช้วิธีการเดิมๆ สำเร็จกับที่อื่นด้วย อย่างไรก็ตาม นอกจากความเป็นศิลปะเฉพาะตัวของผู้ไกล่เกลี่ยแล้ว การไกล่เกลี่ยโดยคนกลางมีความเป็นศาสตร์ที่เราพอจะใช้เป็นแนวทางให้กับเราได้เช่นกัน
ISBN 978-974-449-939-4

จัดพิมพ์โดย
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th
โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง