หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

หัวเรื่อง : อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

เรื่อง  อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 - วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ 0 2141 9600 โทรสาร 0 2143 8186
www.kpi.ac.th

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง