เชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 "Be Inspired by KPI แรงบันดาลใจท้องถิ่นไทยสู่อนาคต" วันที่ 6-7 กันยายน 2561

         

สถาบันพระปกเกล้า
เชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
“Be Inspired by KPI แรงบันดาลใจท้องถิ่นไทยสู่อนาคต”
ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

-----------------------------------

หากท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว รอประกาศรายชื่อและเลขที่สมัคร ภายใน 2 วันทำการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียน และจำนวนรับสมัคร
1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)
2. รับสมัครผู้เข้าร่วมงานเพียง 1,200 คน (สมัครและชำระเงินก่อน มีสิทธิเข้าร่วมงานก่อน)

หากชำระเงินเงินเรียบร้อยแล้ว ให้สแกนหรือถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน เพื่อนำมา "ยืนยันการชำระเงิน"

  ***กรณีสมัครและชำระค่าลงทะเบียนสัมมนาแล้วไม่สามารถคืนเงินได้***

 

 

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยพัฒนาการปกท้องท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
คุณทักษวดี 02-141-9566
คุณอติพร 02-141-9567,
คุณสุมามาลย์ 02-141-9569,

Share :