ภาพกิจกรรม

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย และคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันพระปกเกล้า

             วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรตินำ นายเชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันพระปกเกล้า พร้อมพูดคุยถึงพันธกิจและการดำเนินงานของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกันในอนาคตต่อไป

13 ก.พ. 2561
Share :