หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

แม่บทการเมืองไทย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


แม่บทการเมืองไทย

หัวเรื่อง : แม่บทการเมืองไทย

ชื่อเรื่อง - แม่บทการเมืองไทย
ผู้แต่ง - รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
จำนวนหน้า - 100 หน้า
จัดพิมพ์โดย - ส เจริญ การพิมพ์
ราคา - 42.-
       รวบรวมเรื่องราวของ "รัฐธรรมนูญ" ในตลอดเวลา 76ปี ที่ประเทศเราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ และมีเรื่องราวอีกมากมายที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของไทยให้ค้นหาในหนังสือเล่ม

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง