หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

เอาชนะคำว่า ไม่ ใช่เรื่องยาก (Getting Past No)

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


เอาชนะคำว่า ไม่ ใช่เรื่องยาก (Getting Past No)

หัวเรื่อง : เอาชนะคำว่า ไม่ ใช่เรื่องยาก (Getting Past No)

ชื่อเรื่อง - เอาชนะคำว่า “ไม่” ใช่เรื่องยาก (Getting Past No)
ผู้แต่ง - วิลเลี่ยม ยูริ (William Ury)
ผู้แปลและเรียบเรียง - ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
จำนวนหน้า - 134 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
ราคา 200.- บาท
         วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยที่นำไปสู่ความร่วมมือ ประกอบไปด้วย การเตรียมตัว การใช้กลยุทธ์ฝ่าแนวต้าน(Break through regotiation) 5 ขั้นตอน (ไม่ตอบโต้,ไม่โต้แย้ง,อย่าบอกปัด,อย่ากดดัน,อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่) และเปลี่ยนศัตรูให้เป็นผู้ร่วมงาน โดยหนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างแนวคิดในการเจรจาไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง