หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

เมืองสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาเมืองจากสินทรัพย์สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


เมืองสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาเมืองจากสินทรัพย์สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย

หัวเรื่อง : เมืองสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาเมืองจากสินทรัพย์สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย

เรื่อง - เมืองสร้างสรรค์: แนวทางการพัฒนาเมืองจากสินทรัพย์สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย
โดย - ดร.พีรดร แก้วลาย ดร.ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า
จำนวน - 186 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1 - กันยายน 2556

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง