หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

หัวเรื่อง : เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

ชื่อเรื่อง - เฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายใน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ผู้เขียน - พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า
จำนวนหน้า - 151 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
ราคา - 150.-
          เฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายใน เป็นนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับพระราชประเพณีโบราณในสมัยรัตนโกสินทร์ และเผยแพร่เกียรติคุณของเจ้านายฝ่ายใน ได้แก่ สมเด็จพระอัยยิกาเจ้า,สมเด็จพระบรมราชชนนี,สมเด็จพระบรมราชินี,สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ,สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ตลอดจนเจ้านายฝ่ายในที่ทรงได้รับการเฉลิมพระยศเพราะความชอบในราชการและการส่วนพระองค์ เพื่อให้ความรู้ในด้านพระราชประเพณีโบราณแก่ผู้ที่สนใจ

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง