หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

เกร็ดการเมืองเรื่องประชาธิปไตย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


เกร็ดการเมืองเรื่องประชาธิปไตย

หัวเรื่อง : เกร็ดการเมืองเรื่องประชาธิปไตย

ชื่อเรื่อง - เกล็ดการเมืองเรื่องประชาธิปไตย
ผู้แต่ง - รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
จำนวนหน้า - 254 หน้า
จัดพิมพ์โดย - บริษัท ธรรมดาเพรส จำกัด
ราคา - 125 บาท
      เป็นการรวบรวมบทความของ อาจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร บทความเหล่านี้เหมือนเป็นบันทึกหน้าประวัติศาสตร์การเมืองที่สอดแทรกข้อเท็จจริงและความคิดเห็นผ่านมุมมองของอาจารย์นรนิติในเรื่องการพัฒนาการเมืองว่ามีการพัฒนาอะไรบ้างและมีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง รวบรวมเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์การเมืองต่างๆอาทิ "ตำนานการยึดอำนาจ" "เหตุเกิดเดือนตุลาฯ" ว่าเกิดอะไรขึ้นสาเหตุที่เกิด
หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง