หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับและ รุก อย่างไร กับประชาคมอาเซียน

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับและ รุก อย่างไร กับประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับและ รุก อย่างไร กับประชาคมอาเซียน

เรื่อง - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : "รับ" และ "รุก" อย่างไรกับประชาคมอาเซียน
โดย - รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
จำนวน - 76 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1 - ธันวาคม 2556

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง