หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

สันติธานี วิถีวัฒนธรรมสู่การแก้ปัญหาชายแดนใต้

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


สันติธานี วิถีวัฒนธรรมสู่การแก้ปัญหาชายแดนใต้

หัวเรื่อง : สันติธานี วิถีวัฒนธรรมสู่การแก้ปัญหาชายแดนใต้

เรื่อง - สันติธานี : วิถีวัฒนธรรมสู่การแก้ปัญหาชายแดนใต้
โดย - คณะนักศึกษาหลักสูตรปรกาศนียบัตรชั้นสูง
การเสริมสร้างสันติสุข รุ่นที่ 2
จำนวนหน้า - 152 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 4 - มีนาคม 2556

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง