สื่อความรู้

เมนูย่อย

วีดิโอการประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ปี 2559 จังหวัดร้อยเอ็ด

          ขอเชิญติดตามชมวีดิโอการประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดการประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ปี 2559 ของจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นการนำเสนอโครงงานของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย นำเสนอนโยบายในการแก้ไขปัญหา ภายใต้โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)

Share :