วิเคราะห์ 3 นโยบายหลักของทรัมป์ โดย ณัชชาภัทร อมรกุล

เมนูย่อย

วิเคราะห์ 3 นโยบายหลักของทรัมป์ โดย ณัชชาภัทร อมรกุล

ชวนท่านผู้อ่านมาวิเคราะห์ 3 นโยบายหลักของทรัมป์ ที่น่าจะมีผลกับประเทศไทยไม่มากก็น้อย
ผู้เขียน : ณัชชาภัทร อมรกุล นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า
ที่มา : มติชนออนไลน์ วันที่ วันที่ 12 มกราคม 2560  เวลา: 16:04 น.

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง