สื่อความรู้

เมนูย่อย

วิดีโอการแสดงของกลุ่มศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง ทั้งหมด 16 คณะ

ศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ
รางวัลชนะเลิศ คณะลูกแม่ปิง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คณะสล่านนถี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นบ้านและดนตรีพื้นเมือง
รางวัลชมเชย คณะลิเกรวมดาวนาฏศิลป์

ศิลปินพื้นบ้านภาคใต้
รางวัลชนะเลิศ คณะดิเกร์ฮูลู ผอ.ยูนุห์ ตุยง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คณะหนังตะลุงกุ้ง พงศธร นครศรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คณะโนราชาชัก
รางวัลชมเชย คณะกลองยาวปุโละปุโย บ้านน้ำดำ (ศิษย์ครูพิน)

ศิลปินพื้นบ้านภาคกลาง
รางวัลชนะเลิศ คณะลำตัดสำเนียงเสียงสุพรรณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คณะลำตัดกำนันสำเริง คนฑา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คณะลิเกเมืองอ่างทอง
รางวัลชมเชย คณะรำโทนเพชรน้ำหนึ่ง รุ่น 2

ศิลปินพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลชนะเลิศ วงโปงลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คณะผญาพาหม่วน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คณะบัวผัน ดาวคะนอง
รางวัลชมเชย คณะสายลมเย็น

Share :