หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการทางการเมืองในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการทางการเมืองในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน

หัวเรื่อง : วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการทางการเมืองในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน

ชื่อเรื่อง - วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการทางการเมืองในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน
ผู้แต่ง - ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
จำนวนหน้า - 104 หน้า
จัดพิมพ์โดย - ส เจริญ การพิมพ์
ราคา - 54 บาท
บอกเล่าเรื่องราว"วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540"ว่าเกิดอะไรขึ้นและมีความเป็นมาอย่างไร บอกถึงปัญหาของกฎหมายที่เกิดจากมาตรการแก้วิกฤตเศรษฐกิจปี2540และปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในปี2551ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและการแก้ปัญหาควรไปในทางใดและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเพื่อให้ในอนาคตจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้อีก

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง