ผลการสัมมนา

เมนูย่อย

ร่างรัฐธรรมนูญใหม่กับการปฏิรูปประเทศกับการปฏิรูปสื่อ โดย ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์

ร่างรัฐธรรมนูญใหม่กับการปฏิรูปประเทศกับการปฏิรูปสื่อ
โดย ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
(จากเวทีสัมมนาวิชาการเสวนา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่กับการปฏิรูปประเทศครั้งที่ 2 เรื่อง “พลเมืองกับการปฏิรูป” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ปฏิรูป โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ)

 

Share :