หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

รายงานการศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของประเทศไทยในการเข้าสู่ AEC 2558

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


รายงานการศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของประเทศไทยในการเข้าสู่ AEC 2558

หัวเรื่อง : รายงานการศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของประเทศไทยในการเข้าสู่ AEC 2558

เรื่อง - รายงานการศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558
โดย - คณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า
จำนวน - 192 หน้า
พิมพ์คร้งที่ 1 - กันยายน 2555

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง