หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ธรรมาภิบาลท้องถิ่น : บทเรียนจากต่างแดน

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ธรรมาภิบาลท้องถิ่น : บทเรียนจากต่างแดน

หัวเรื่อง : ธรรมาภิบาลท้องถิ่น : บทเรียนจากต่างแดน

ชื่อเรื่อง - ธรรมาภิบาลท้องถิ่น : บทเรียนจากต่างแดน
ผู้แต่ง - ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
จำนวนหน้า - 149 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
ราคา - 110.-

ธรรมาภิบาลท้องถิ่น:บทเรียนจากต่างแดน เป็นหนังสือที่รวบรวมเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมมาภิบาลจากทั่วโลก เช่น ฮอลแลนด์ ปากีสถาน อินเดีย จีน เกาหลี ญี่ปุ่นและพม่า เป็นต้น ที่ทำให้ประชาธิปไตยยั่งยืนในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความคุ้มค่า ตลอดจนการมีการบริหารจัดการที่ดี หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้นและทราบบทบาทของธรรมาภิบาลในสังคม

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง