หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ทัศนคติความขัดแย้งของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ทัศนคติความขัดแย้งของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

หัวเรื่อง : ทัศนคติความขัดแย้งของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อเรื่อง - ทัศนคติความขัดแย้งของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค
ผู้แต่ง - ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร
จำนวนหน้า - 140 หน้า
จัดพิมพ์โดย - บริษัท จรัลสนิทวงค์การพิมพ์ จำกัด
ราคา - 180 บาท
สรุปผลการวิจัยและรายงานวิจัยการสำรวจทัศนคติของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่อง"ความขัดแย้ง" มีรายงานที่วิจัยอยู่ 3 รายงาน คือ 1.รายงานการลงพื้นที่ 5 จังหวัดชายแด้นภาคใต้จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล 2.รายงานการสัมมนาเรื่อง"มุมมองของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องความขัดแย้ง" 3.รายงานการสัมมนาเรื่อง"การประชุมเครือข่ายสานเสวนาหาทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง" เป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่สนใจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง