หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

หัวเรื่อง : ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

เรื่อง - ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด
ผู้เขียน - ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และ ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง