หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ตะวันออก-ตะวันตก...ใครสร้างโลกสมัยใหม่

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ตะวันออก-ตะวันตก...ใครสร้างโลกสมัยใหม่

หัวเรื่อง : ตะวันออก-ตะวันตก...ใครสร้างโลกสมัยใหม่

อเรื่อง - ตะวันออก-ตะวันตก...ใครสร้างโลกสมัยใหม่
ผู้แต่ง - ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
จำนวนหน้า - 252 หน้า
จัดพิมพ์โดย - โรงพิมพ์มติชนปากเกล็ด
ราคา - 190 บาท
เป็นการรวบรวมเรื่องราวการเดินทางของ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ในแดนตะวันออก-ตะวันตก ดร.อเนก ได้เก็บรวบรวมเรื่องราวของในแต่ละประเทศที่ท่านได้รู้และสิ่งที่ท่านอยากทราบไว้ในหนังสือเล่มนี้ อาทิเช่น จีนผู้บุกเบิกในเรื่อง"ใครปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อนใคร"ความเป็นมาว่าใครเป็นคนปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุโรปใช้อเมริกาเป็นประโยชน์ในการแข่งขันกับเอเชียเพราะเหตุใดยุโรปถึงใช้อเมริกา

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง