หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

คู่มือภาคสนาม การสร้างสันติภาพ (PEACEBUILDING)

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


คู่มือภาคสนาม การสร้างสันติภาพ (PEACEBUILDING)

หัวเรื่อง : คู่มือภาคสนาม การสร้างสันติภาพ (PEACEBUILDING)

ชื่อเรื่อง - คู่มือภาคสนาม การสร้างสันติภาพ (PEACEBUILDING)
ผู้แต่ง - พรรณงาม เง่าธรรมสาร
จำนวนหน้า - 366 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
ราคา - 295.-
คู่มือภาคสนาม การสร้างสันติภาพ แบ่งออกเป็น 3 ตอนด้วยกัน
ตอนที่ 1 “การเตรียมตัวสู่สนาม” แนะนำแนวคิดและเครื่องมือสำหรับการสร้างสันติภาพ
ตอนที่ 2 “การทำงานภาคสนาม” โดยพุ่งเป้าหมายไปที่กิจกรรมการสร้างสันติภาพเฉพาะ 6 ด้าน
ตอนที่ 3 “เอาชีวิตรอดในสนาม” จะกล่าวถึงปัญหาที่คนทำงานภาคสนามต้องเผชิญบนพื้นฐานในกิจวัตรประจำวัน ซึ่งคู่มือนี้จะช่วยแนะแนวทางการสร้างสันติที่ยั่งยืนเพื่อการอยู่รวมกันในองค์กรได้อย่างมีความสุข

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง