หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

คู่มือการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการข้อพิพาท

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


คู่มือการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการข้อพิพาท

หัวเรื่อง : คู่มือการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการข้อพิพาท

ชื่อเรื่อง - คู่มือ การเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการข้อพิพาท
ผู้แต่ง - ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ / ดร.ถวิลวดี บุรีกุล / ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์
จำนวนหน้า - 189 หน้า
จัดพิมพ์โดย - โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท
ราคา - 150 บาท
          ได้มีการนำวิธีการแก้ข้อพิพาทมาใช้จัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมได้มีการกล่าวถึง บทบาทในการจัดการและแก้ปัญหาควรทำอย่างไรและมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง บทบาทของการสื่อสารในการเพิ่มความสามารถกระบวนการจัดการข้อพิพาทว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้างและยังมีแบบฝึกหัดการเรียนรู้ให้ทดลองทำ แนวคิดแห่งการเจรจาว่าคิดยังไงและยุทธวิธีการเจรจา สุดท้ายคือ การไกล่เกลี่ยโดยคนกลางเพื่อการจัดการข้อพิพาทว่ามีทักษะ กระบวนการและเทคนิสำหรับการเพิ่มความสามารถการจัดการข้อพิพาทได้ดีอีกด้วยครับ

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง